Facebook
Twitter
YouTube

Delovni sestanek za SEVESO zavezance, URSZR, 11. april 2013

Predstavitve Format
Ukrepi varstvo pred požarom
Mag. Mojca ZUPAN, Uprava RS za zaščito in reševanje
Predstavitev Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
Ingrid Pavletič Bordon, Uprava RS za zaščito in reševanje