Facebook
Twitter
YouTube

Posvet POŽARNA VARNOST IN POTRES, ICZR, 28. 11. 2012 in 12. 12. 2012

Predstavitve Format
Predstavitev tematike meseca požarne varnosti
Mag. Mojca ZUPAN, Uprava RS za zaščito in reševanje
Novosti na normativnem področju varstva pred požarom
Mag. Mojca ZUPAN, Uprava RS za zaščito in reševanje
Predstavitev ocene ogroženosti zaradi potresa
Slavko ŠIPEC, Uprava RS za zaščito in reševanje
Ogroženost in ranljivost slovenskih objektov v primeru potresa - projekt POTROG
mag. Marjana LUTMAN, ZAG Ljubljana
Pregled in kratka analiza večjih požarov, ki so nastali zaradi potresa
dr. Aleš JUG, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Predstavitev gradiv - potres/požar
Nataša POJE JOVIČIČ, Uprava RS za zaščito in reševanje
Preventivni ukrepi - kaj lahko sami naredimo pred in med potresom ter po njem
Irena ZUPANČIČ, Uprava RS za zaščito in reševanje
Vloga vgrajenih elementov požarne zaščite (tehnični in gradbeni ukrepi) v primeru potresa
Aleš JUG, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Načrtovanje organizacijskih ukrepov varstva pred požarom na ravni podjetja v primeru potresa
Mag. Mojca ZUPAN, Uprava RS za zaščito in reševanje
Aleš JUG, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Odziv gasilskih enot v primeru potresa
mag. Matjaž KLARIČ, Gasilska zveza Slovenije