Facebook
Twitter
YouTube

FOTOVOLTAIKA - POŽARNA VARNOST SONČNIH ELEKTRARN

Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih oziroma industrijskih objektov, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje, morajo imeti požarni načrt.


Gradivo Format
Požarna varnost pri sončnih elektrarnah na stavbah
Aleksander ŠPEC
Uprava RS za zaščito in reševanje
Intervencija v stavbi s sončno elektrarno
Gasilska zveza Slovenije, Slovensko združenje za požarno varstvo ter
Uprava RS za zaščito in reševanje
Požarni načrt za stavbo s sončno elektrarno
Aleksander ŠPEC
Uprava RS za zaščito in reševanje