Facebook
Twitter
YouTube

Posvet PREGLEDOVANJE IN PREIZKUŠANJE VGRAJENIH SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE,
Pekre pri Mariboru, 15. 12. 2011

Predstavitve Format
Ugotovitve pregledov poročil in potrdil o brezhibnem delovanju v letu 2011 sistemov APZ
Mag. Andreja VERBIČ
Uprava RS za zaščito in reševanje
Predlogi za boljše načrtovanje, izvedbo ter pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov APZ
Drago AMBROŽ
IMP Protipožarni sistemi d.o.o.
Pravilno načrtovanje in izvedba gasilnih sistemov s plini
Andrej SRNA
Izolirka Požarni inženiring d.o.o.
Kako zagotoviti enak nivo zahtev pri pregledih in preizkusih vgrajenih sistemov APZ
Aleksander ŠPEC
Uprava RS za zaščito in reševanje
Pregled in preizkus sistema APZ - ODT
Jože STOPAR
Argas d.o.o