Facebook
Twitter
YouTube

Posvet NORMATIVNE SPREMEMBE NA PODROČJU VARSTVA PRED POŽAROM,
ICZR, 15. 11. 2011

Predstavitve Format
Spremembe zakona o varstvu pred požarom
Darja ŽLIČAR
Uprava RS za zaščito in reševanje
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom ter Inšpekcijski nadzor
Mag. Mojca ZUPAN, Uprava RS za zaščito in reševanje
Mag. Romana LAH, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Predstavitev Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu
Ingrid PAVLETIČ BORDON
Uprava RS za zaščito in reševanje
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o požarnem redu - predstavitev nadzora
Mag. Romana LAH
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Požarni načrt za stavbe s sončno elektrarno
Aleksander ŠPEC
Uprava RS za zaščito in reševanje
Problematika gašenja objektov, opremljenih s sončno elektrarno
Jože OBLAK
Gasilska zveza Slovenije