Facebook
Twitter
YouTube

Posvet POŽARNA VARNOST V VRTCIH IN ŠOLAH, MŠŠ in ICZR, 9. 12. 2010 in 18. 1. 2011

Predstavitve Format
Normativna ureditev in Inšpekcijski nadzor Varstva pred požarom v vrtcih in šolah
Mag. Mojca ZUPAN, Uprava RS za zaščito in reševanje
Mag. Romana LAH, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Organizacijski ukrepi varstva pred požarom v vrtcih in šolah
Mag. Mojca ZUPAN, Uprava RS za zaščito in reševanje
Aleš JUG, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Sodelovanje vrtcev, šol in gasilcev
Matjaž KLARIČ
Gasilska Zveza Slovenije
Preskusi v naravnem merilu
Milan Hajduković
ZAG Ljubljana
Intervencijske poti
Iztok ZAJC
Gasilska brigada Ljubljana
Požari v vrtcih in šolah
Aleš JUG
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Evakuacija otrok v praksi
Aleš JUG
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Dobro vzdrževanje kot temelj preventivnih ukrepov
Srečo KLEMENČIČ
Hidria IMP Klima
Vaja evakuacije
Anton BALOH
Osnovna šola Koper
Zahteve TSG
mag. Aleš Drnovšek
Ekosystem, d.o.o.
Oprema vrat na evakuacijskih poteh
Urban ROZINA spec.
Assa Abloy Slovenija d.o.o.