Facebook
Twitter
YouTube

Seminar SISTEMI ZA OSKRBO Z ENERGIJO, NADZOR IN KRMILJENJE,
ZAG Ljubljana, september 2009

Predstavitve Format
Oris problematike
mag. Aleš JUG
Slovensko združenje za požarno varstvo
Upravljanje gasilnih sistemov s fluoriranimi plini
Irena MALEŠIČ
Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor
Nove vrste javljalnikov požara
Marko REBOLJ, Vojko MARTINC
Zarja Elektronika d.o.o.
Sistemi za gašenje z vodno meglo
Drago AMBROŽ
IMP Protipožarni sistemi d.o.o.
Izvajanje požarnega varovanju
mag. Mojca ZUPAN
Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo
Avtomatski sistemi za odkrivanje in javljanje požarov in prenos alarmnih sporočil
UČNO GRADIVO
Prof. dr. Dušan FEFER
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta - navodilo za pripravo
Janez GODNOV
Slovensko združenje za požarno varstvo