Facebook
Twitter
YouTube

Posvet POŽARNI RED, POŽARNI NAČRT, NAČRT EVAKUACIJE,
ICZR, 2007

Predstavitve Format
Novosti na normativnem področju
mag. Mojca ZUPAN
Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo
Inšpekcijski nadzor
mag. Romana LAH
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za obrambo
Na kaj je treba biti pozoren pri pripravi požarnega reda?
Aleksander ŠPEC
Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo
Evakuacija - splošno o evakuaciji
mag. Aleš JUG
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Načrt evakuacije - navodilo za izdelavo
mag. Aleš JUG
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Usposabljanje za varstvo pred požarom
mag. Mojca ZUPAN
Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo
Usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta - navodilo za pripravo
mag. Aleš JUG
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo