Facebook
Twitter
YouTube

Posvet VARNI PRED POŽAROM V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU,
ICZR, 20. 10. 2009

Predstavitve Format
Upoštevanje specifike starejših za učinkovito varstvo pred požarom
Boris KOPRIVNIKAR
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Nevarnosti za nastanek in razvoj požara v stanovanju, tehnični in preventivni ukrepi varstva pred požarom
mag. Aleš JUG
Slovensko združenje za požarno varstvo
Organizacijski preventivni ukrepi varstva pred požarom
mag. Aleš JUG
Slovensko združenje za požarno varstvo
Preventivni pregledi gasilcev s področja varstva pred požarom
Ciril TOMŠE
Gasilska zveza Slovenije
Nevarnost za nastanek požara zaradi kurilnih in dimovodnih naprav
Jože KAPLAR
Ministrstvo za okolje in prostor
Zagotavljanje varnosti ostarelim v domačem okolju
Dr. Drago RUDEL
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana
Vloga patronažne službe pri zagotavljanju varnosti starostnikov v domačem okolju
vms. Saša KEJŽAR