Facebook
Twitter
YouTube

Posvet POŽARNA IN GASILSKA DVIGALA - NAČRTOVANJE, PREGLEDOVANJE, PREIZKUŠANJE IN POMEN V PRAKSI, ICZR, 8. december 2008

Predstavitve Format
Izvajanje Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
mag. Mojca ZUPAN
Uprava RS za zaščito in reševanje
Dvigala z vidika požarne varnosti - definicije in uporaba pri nas ter po svetu
mag. Aleš JUG
Slovensko združenje za požarno varstvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Požarna zaščito dvigalnih jaškov
Milan HAJDUKOVIĆ
Zavod za gradbeništvo Republike Slovenije, Požarni laboratorij
Zahteve standarda SIST EN 81-72 in ugotavljanje skladnosti (certificiranje) dvigal za gasilce
Mag. Ivan BOŽIČ
Zavod za varstvo pri delu d.d.
Požarno javljanje in krmiljenje požarnih dvigal
Marko REBOLJ
Zarja Elektronika d.o.o.
Pomen dvigal za gasilce za gasilsko posredovanje
Jože LOŽNAR KRANJC
Gasilska brigada Ljubljana