Facebook
Twitter
YouTube

Posvet POŽARI V NARAVNEM OKOLJU,
ICZR, 28. oktober 2008

Predstavitve Format
Požari v naravnem okolju - zakonodaja, statistika
mag. Mojca ZUPAN
Uprava RS za zaščito in reševanje
Izvajanje inšpekcijskega nadzora
mag. Romana LAH
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Državni načrt ZIR ob velikem požaru v naravnem okolju
Olga ANDREJEK
Uprava RS za zaščito in reševanje
Požari, nesreče, ki ogrožajo kulturno krajino
Dr. Josip KOROŠEC
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Dejavnost policije ob večjih požarih v naravi
Boris ROJS
Generalna policijska uprava
Dejavnost vojske ob večjih požarih v naravi
Jože KRAŠOVEC
Ministrstvo za obrambo
Gašenje in vodenje intervencije ob večjem požaru
Matjaž KLARIČ
Gasilska zveza Slovenije
Videonadzor na Krasu in uporaba komunikacijskih sredstev
Štefan MAJCEN in Jože ŠTUFLEK
Uprava RS za zaščito in reševanje in IT - 100 d.o.o
Požari in vreme
Andrej PEČENKO
Agencija RS za okolje
Vpliv vetra in materialov na razvoj požara
mag. Aleš JUG
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Ugotavljanje vzrokov požarov v naravnem okolju
Gorazd PEZDIR
Generalna policijska uprava, Center za forezične preiskave
Dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije na področju požarov v naravnem okolju
Jošt JAKŠA
Zavod za gozdove Slovenije
Dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije na področju požarov v naravnem okolju
Boštjan KOŠIČEK
Zavod za gozdove Slovenije
Ukrepi varstva pred požarom iz dejavnosti Slovenskih železnic d.o.o.
Aleš ŽLEBNIK
Slovenske železnice d.o.o.
Predstavitev modela požarne ogroenosti naravnega okolja
Mag. Andrej KOBLER
Gozdarski inštitut Slovenije