Facebook
Twitter
YouTube

Posvet POŽARI V NARAVNEM OKOLJU,
Nova Gorica, 18. oktober 2007

Predstavitve Format>
Požari v naravnem okolju - zakonodaja, statistika
mag. Mojca ZUPAN
Uprava RS za zaščito in reševanje, MORS
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč - novosti
Franci ŠINK
Uprava RS za zaščito in reševanje, MORS
Požari, nesreče, ki ogrožajo kulturno krajino
Josip KOROŠEC
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Novosti pri gašenju požarov v naravnem okolju
Matjaž VERBIČ
Gasilska zveza Slovenije
Novosti pri gašenju v naravnem okolju
Jošt JAKŠA
Zavod za gozdove Slovenije
Izkušnje iz Makedonije in Grčije - sodelovanje Slovenije
Domen TORKAR
Uprava RS za zaščito in reševanje, MORS
Požari in vreme
Andrej PEČENKO
Agencija RS za okolje in prostor
Vpliv vetra in materialov na razvoj požara
mag. Aleš JUG
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije na področju požarov v naravnem okolju - sanacija pogorišča na Komenskem Krasu
Jošt JAKŠA, Boštjan KOŠIČEK
Zavod za gozdove Slovenije
Ukrepi varstva pred požarom iz dejavnosti Slovenskih železnic d.o.o.
Aleš ŽLEBNIK
Slovenske železnice d.o.o.
Predstavitev organizacije gašenja požarov v naravnem okolju v Republiki Italiji
Nadia di NARDA
Republika Italija
ISPRA - predstavitev sodelovanja
Jošt JAKŠA
Zavod za gozdove Slovenije