Facebook
Twitter
YouTube

Posvet GASILNIKI,
Ig, 22. in 29. marec ter 12. april 2006

Predstavitve Format
Pregled predpisov, standardov in drugih virov
Mojca ZUPAN
URSZR, Ministrstvo za obrambo
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
Mojca ZUPAN
URSZR, Ministrstvo za obrambo
Izbira in namestitev gasilnih aparatov
Aleš ZUPANC
URSZR, Ministrstvo za obrambo
Predstavitev Zakona o splošni varnosti proizvodov in razmerje do gasilnikov
Breda GORŠEK
Ministrstvo za gospodarstvo
Nadzor Tržnega inšpektorata RS nad dajanjem tlačne opreme in sklopov v promet in obratovanje ter zagotovitve predpisanih zahtev
Marjetka VAKSELJ
Tržni inšpektorat RS
Haloni in alternativne snovi v luči predpisov
Irena MALEŠIČ
Agencija RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor
Gasilnik - nepogrešljiv pripomoček občanom
Matjaž KLARIČ
Gasilska zveza Slovenije
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Mag. Romana LAH
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za obrambo
Standard SIST EN 3-7:2004
Marjan SELAK
GALLUS Gasilna oprema
Pravilniki o opremi pod tlakom
Ignac Kozina
Ministrstvo za gospodarstvo
Ročni prenosni gasilni aparati
Sergej LAVRIV
ITPP Ribnica