Facebook
Twitter
YouTube

Posvet O PREIZKUŠANJU HIDRANTNEGA OMREŽJA,
Ig, 15. marec in 10. april 2006

Predstavitve Format
Hidrantno omrežje - Pregled normativne ureditve
Aleš ZUPANC
URSZR, Ministrstvo za obrambo
Nadzor na področju hidrantov
Mag. Romana LAH
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za obrambo
Količina vode potrebne za gašenje
Jože OBLAK
Gasilska zveza Slovenije
Zagotavljanje ustreznega delovanja zunanjih sistemov za oskrbo s požarno vodo
dr. Primož BANOVEC, prof. Franci STEINMAN, Daniel KOZELJ
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem
Vpliv gašenja z vodo na časovni potek gorenja
mag. Aleš JUG
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost
Zagotavljanje požarne varnosti v stavbah
Saša GALONJA
Direktorat za prostor, Sektor za graditev, Ministrstvo za okolje in prostor