Facebook
Twitter
YouTube

Povzetki sej Sveta Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Seje Datum in kraj Priloge
1. seja 2. december 2015, ICZR na Igu  
2. seja 25. april 2017, ICZR na Igu  
3. seja 20. november 2017, UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  
4. seja 26. marec 2018, Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU  
5. seja 22. oktober 2018, ICZR na Igu Predstavitev 1

Predstavitev 2
6. seja 17. april 2019, Gasilska zveza Slovenije Predstavitev