Facebook
Twitter
YouTube

SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

   
Poplave novembra 2012, foto: Bruno Toič

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, da se zmanjša število nesreč, ter prepreči oziroma zmanjšanja število žrtev in drugih posledic. Ta celovit sistem organizirajo: država, občine in druge lokalne skupnosti. Obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo: Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je enoten podsistem nacionalne varnosti države, ki je usklajen in povezan z drugimi podsistemi nacionalne varnosti; na ravni lokalnih skupnosti, regij in države. Ta podsistem je namenjen: Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:
   
Regijska vaja AC Novo Mesto 2014, foto: arhiv URSZR