Facebook
Twitter
YouTube

Analiza posledic neurij novembra 2000 na hudourniških območjih Slovenije

Poročilo Format
Analiza posledic neurij novembra 2000 na hudourniških območjih Slovenije - prvi del
Analiza posledic neurij novembra 2000 na hudourniških območjih Slovenije - drugi del
Analiza posledic neurij novembra 2000 na hudourniških območjih Slovenije - tretji del
Analiza posledic neurij novembra 2000 na hudourniških območjih Slovenije - četrti del
Analiza posledic neurij novembra 2000 na hudourniških območjih Slovenije - peti del
Analiza posledic neurij novembra 2000 na hudourniških območjih Slovenije - šesti del
Priloga 1 - Plazišče pod Mangrtom
Priloga 2-1 - Analize in modeli
Priloga 2-2 - Intervencijska dela na plazišču pod Mangrtom
Priloga 2-3 - Delovanje odvodnih sistemov Mangrtski potok
Priloga 2-4 - Odpiranje pretočnega profila Predelnice
Priloga 3-1 - Interventna dela v Logu pod Mangrtom
Priloga 3-2 - Log pod Mangrtom - primerjava
Priloga 3-3 - Log pod Mangrtom - protieroz. zaščita
Priloga 3-4 - Pogled na model stanja - Log pod Mangrtom
Priloga 3-5 - Log pod Mangrtom - profil A
Priloga 3-6 - Log pod Mangrtom - profil B
Priloga 4 - Predvideni objekti iz 1958