Facebook
Twitter
YouTube
PREVENTIVNI UKREPI IN NAVODILA ZA RAVNANJE


  • Kako ravnamo ob nesreči z nevarnimi snovmi v obratih, ki skladiščijo, proizvajajo ali uporabljajo nevarne snovi

  • Kako ravnamo ob nesreči z nevarnimi snovmi v gospodinjstvu

  • Kako ravnamo ob nesreči s klorom

  • Ogljikov oksid - tihi ubijalec

  • Javljalniki požara in ogljikovega oksida

  • Nevarnosti nastanka ogljikovega oksida pri delovanju
    električnih agregatov in drugih motorjev z notranjim izgorevanjem