Facebook
Twitter
YouTube

INFORMACIJSKI SISTEMSistem za proženje pozivnikov Paging - 14 CO

V vsakem regijskem centru za obveščanje imamo računalnik s programsko opremo za proženje pozivnikov, s katerimi se aktivirajo gasilci in pripadniki drugih reševalnih služb. Pozivnike uporablja okoli 15.000 pripadnikov sil za zaščito in reševanje. V računalniku je tudi podatkovna baza klicnih številk, ki se iz vsakega centra sinhronizira s centralno bazo teh številk v podatkovni bazi PodZiR. Vsak operater pozivnike lahko proži s svojega delovnega mesta.

Aplikacija poleg proženja pozivnikov omogoča nastavitve proženj pozivnikov vnaprej in tudi proženje pozivnikov na daljavo. Aplikacija v vsakem od trinajstih regijskih centrov omogoča proženje pozivnikov enotam in osebam znotraj regije, Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS) pa pozivnike lahko proži enotam in posameznikom, ki delujejo na celotnem področju Slovenije.


Sistem za zbiranje in prikazovanje podatkov o lokaciji kličočega PLK
Sistem vsebuje tudi podatkovno bazo kličočih preko mobilnih telefonov. Obe podatkovni bazi sta podatkovno povezani z aplikacijo PLK in sistemom 3D-GIS za vizualizacijo kličočega.
Aplikativni del sistema PLK (PLK AP) je sestavljen iz modulov. Modul za sprejemanje klicev vsem regijskim centrom omogoča spremljanje klicev, nadaljnjo uporabo, posredovanje in poslušanje. Modul SPIN omogoča določanje dogodkov in posredovanje mikrolokacij v sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN). Modul "Iskanje" omogoča neodvisno delovanje sistema od okolja 3D-GIS. Module za vodenje intervencij (PLK-SiPod) se uporablja le na enem delovnem mestu v centrih v Postojni, Novem mestu in Ljubljani.
Spremljanje besedilnih sporočil SMS

SMS je samostojni modul aplikacije za zbiranje in prikazovanje podatkov o lokaciji kličočega in je namenjen za spremljanje besedilnih sporočil, posredovanih iz mobilnih telefonov. Modul deluje tudi v povezavi s 3D-GIS za lažjo vizualizacijo lokacije kličočega preko sporočil SMS.
Sistem je bil razvit v okviru zagotavljanja enakih možnosti do dostopa storitev klica v sili na številko 112. Namenjen je predvsem uporabi gluhim in naglušnim v primeru izrednega dogodka oziroma potrebe po silah zaščite in reševanja. Komunikacija poteka med uporabnikom mobilnega telefona in pristojnim regijskim centrom.


Leto Število SMS Število konverzacij
2012 4.226 1.032
2013 4.419 789
2014 (do 7. julija) 1.334 552
Skupaj 9.979 2.373


Od začetka leta 2012 smo z uporabniki besedilnega klica v sili na številko 112 izmenjali že 9.979 sporočil SMS oziroma smo opravili 2.373 konverzacij.


WAP 112

Aplikacija WAP je namenjena predvsem gluhim in naglušnim za zagotavljanje enakih možnosti v primeru izrednega dogodka oziroma potrebe po silah zaščite in reševanja (wap.sos112.si). Komunikacija poteka med uporabnikom mobilnega telefona in regijskim centrom v Ljubljani. Tehnologija WAP je že nekaj časa v zatonu oziroma je vedno manj telefonov, ki bi protokol WAP podpirali. S 1. julijem 2014 smo zamenjali tehnologijo, tako da je storitev znova širše dostopna na istem naslovu, vendar s spletnimi brskalniki oziroma t. i. pametnimi telefoni.

Poleg sistema za pošiljanje besedilnih klicev v sili ťPošlji klic v siliŤ so uporabnikom na voljo še informacije o komunikaciji z operaterjem na številki 112, o alarmnih znakih in o ravnanju oziroma zaščiti pred strelo ter ICE.
Na voljo so tudi razne informacije o dogodkih o naravnih in drugih nesrečah v Sloveniji v zadnjih 24 urah ter pregledi podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) o oblačnosti, padavinah in toči. Preko povezave ťMonitoring vodaŤ je možno spremljati opozorila oziroma statuse vodomernih postaj. Omogočen je tudi pregled razelektritev preko sistema SCALAR. Način komuniciranja z operaterjem, alarmni znaki in proženje besedilnega klica v sili so prevedeni tudi v angleški jezik.


Sistem za spremljanje klicev StatKlic

StatKlic je spletna aplikacija za pregled in spremljanje kakovosti storitve klica v regijskih centrih za obveščanje, ki smo jo uvedli zaradi transparentnosti našega dela. Sistem za spremljanje klicev StatKlic združuje podatke iz telefonskih central, dispečerskih enot in sistema za beleženje klicev Retia.

Javnosti so namenjena naslednja poročila:

Pregled števila klicev v sili na številko 112 omogoča uporabniku, da za posamezni dan, za posamezni regijski center in tudi za vso Slovenijo dobi podatke o številu klicev, o številu odgovorjenih in neodgovorjenih klicev, o povprečnem odzivnem času, o času trajanja klica in potrebnim številom operaterjev za prevzem klicev v sili na številko 112, glede na določeno kakovost storitve (90 odstotkov vseh klicev).
Pregled izhodnih klicev nudi informacijo o izhodnih klicih, s katerimi so operaterji klicali službe za nujno medicinsko pomoč, policijo ali gasilce. Podatki so na voljo za vse regijske centre za obveščanje, za posamezni regijski center in za katerokoli obdobje ali dan od začetka spremljanja podatkov.
Analiza in grafični prikazi kakovosti storitve so najpomembnejši izpisi za pregled kakovosti odziva operaterjev v regijskih centrih za obveščanje na klice v sili na številko 112. Iz grafov je možno razbrati gostoto verjetnosti odzivnih časov, zbirno funkcijo verjetnosti odzivnih časov, gostoto verjetnosti časov trajanja klica in zbirno funkcijo verjetnosti časov trajanja klica.
Pregled "Maksimalno število klicev" omogoča primerjavo med povprečnim številom nujnih klicev na številko 112 in maksimalnim številom klicev glede na izbrano obdobje po urah. Podatke je možno videti tudi za posamezni regijski center za obveščanje.
Javnosti je s "Pregledom števila telefonskih klicev" dana možnost agregacije vseh podatkov o klicih v sili na številko 112, izhodnih klicih k ustreznim enotam, službam, ki jih regijski centri za obveščanje obveščajo oziroma aktivirajo glede na izbran regijski center in časovno obdobje.
Intranet: http://statklic.urszr.mors.si
Internet: http://statklic.sos112.si

Geografski informacijski sistem GIS

3D-GIS je aplikacija za tridimenzionalno vizualizacijo prostorskih podatkov, ki geografske podatke prikaže na čim bolj realističen način. Deluje na odprtokodni platformi in ni odvisna od operacijskega sistema. Na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje obstajata dve različici, in sicer za delo operaterjev v regijskih centrih za obveščanje in za delavce, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in analiziranjem podatkov.

Glavni strežnik je preko mreže povezan s trinajstimi regijskimi strežniki, ki omogočajo neodvisno lokalno delovanje regijskega centra. Vsem različicam programa je skupen iskalnik podatkov po registru prostorskih enot (RPE) in nekaterih drugih bazah podatkov. Omogoča tudi osnovne analize in poizvedovanja.

Različica ReCO

Vizualizacija podatkov v ReCO je namenjena predvsem prikazu lokacije kličočega, na podlagi katere se pridobivajo podatki za aktiviranje in obveščanje. Lokalni strežnik omogoča samostojno delovanje sistema z vsemi podatki o enotah in osebah sistema ZiR. Nabor slojev je omejen na uporabo v ReCO. Poleg statičnih slojev so vključeni tudi dinamični sloji za prikaz stanja na cestah. Sistem omogoča prenos podatkov tudi v druge aplikativne rešitve, ki se uporabljajo v ReCO (PLK, SPIN). Več na http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2011/171.pdf> in http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=3&id=4514. V sistem 3D-GIS je v različici za centre za obveščanje integrirana tudi rešitev ťSmart LocatorŤ, za katero smo v začetku leta 2014 skupaj s podjetjem XLAB, d. o. o., prejeli nagrado EENA za najboljšo tehnično rešitev za področje nujnih klicev v sili na številko 112. Več na http://www.siol.net/novice/tehnologija/telekomunikacije/2014/04/smart_locator_xlab.aspx.


Različica Analytics

Različica za analitike 3D-GIS Analytics poleg vizualizacije omogoča tudi napredne analize podatkov geografskih slojev. Vizualizacija podatkov v 3D je namenjena predvsem splošni uporabi v sistemu ZiR in načrtovanju oziroma pripravi ocen ogroženosti na ravni države. Vse obdelave se izvajajo na glavnem strežniku. Različica omogoča tudi analizo podatkov s križanjem slojev. Z analizami je tako mogoče pridobiti vse podatke o številu prebivalcev in gospodarski javni infrastrukturi …, ki bi lahko bila poškodovana na določenem področju, ki je lahko v naprej določeno (naselje, občina, področje PGD …) oziroma je ad hoc narisano glede na željo uporabnika. Za delovanje različice Analytics je potrebna zadostna količina grafičnega spomina.Različica 2D (v fazi implementacije)

Ena izmed komponent GIS je tudi modul za določanje in prikaz mikrolokacij. Vizualizacija podatkov v 2D je namenjena predvsem splošni uporabi v sistemu ZiR in načrtovanju oziroma pripravi ocen ogroženosti na nivoju občin. Vse obdelave se izvajajo na glavnem strežniku. Gre za manj zahtevno aplikacijo z vsemi geografskimi podlagami in možnostmi iskanja ter izdelavo analiz s križanjem slojev. Modul se uporablja za prikaz dogodkov v zadnjih 24 urah, za določanje mikrolokacij, aplikacija pa je preko SPIN na voljo vsem, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja ter za ta namen.
Požarna ogroženost naravnega okolja (preko 3D-GIS)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje od leta 2006 uporablja tudi model požarne ogroženosti naravnega okolja GIS, ki omogoča prikaz požarne ogroženosti v posameznih občinah v Republiki Sloveniji, natančneje pa za območje Krasa. Program dnevno zagotavlja izračun požarne ogroženosti za posamezno občino po petstopenjski lestvici, za Kras pa dnevno izračunava vrednosti za površino 1 x 1 km v tridimenzionalnem okolju.Ogroženost zaradi plazov (preko 3D-GIS)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v okviru razvojno-raziskovalne naloge z naslovom Sistem zgodnjega opozarjanja za primer nevarnosti proženja zemeljskih plazov – MASPREM 11/13 pridobila izdelan sistem Geološkega zavoda Slovenije za pregled ogroženosti pred zemeljskimi plazovi. Izračunane vrednosti se prikazujejo v sistemu 3D-GIS Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter na spletni strani Geološkega zavoda Slovenije.


Razmere na cestah (preko 3D-GIS)

Operaterji v regijskih centrih za obveščanje imajo na voljo tudi podatke in informacije, ki jih zbira in posreduje Prometnoinformacijski center (PIC) o razmerah na cestah, cestne kamere, števce prometa, merilnike jakosti vetra in drugo, da imajo pregled nad aktualnim dogajanjem na cestah.Podatkovna baza zaščite in reševanja PodZir

Podatkovna baza zaščite in reševanja PodZiR vsebuje lastne podatke o enotah in pripadnikih sil za zaščito in reševanje ter podatke, ki so sinhronizirani s podatki iz baz Vulkan (Gasilska zveza Slovenije), Lovec (Lovska zveza Slovenije), InfoGRS (Gorska reševalna zveza). PodZiR vsebuje tudi podatke iz naslednjih registrov:

  • Poslovni register Slovenije – PRS,
  • Register prostorskih enot – RPE,
  • Register nepremičnin – REN,
  • Gospodarska javna infrastruktura – GJI.

Podatki iz PodZiR so tako na voljo predvsem za podporo aplikacijam PLK, SPIN, Paging in 3D-GIS.


SPIN

Več o SPIN-u na tej povezavi.