Facebook
Twitter
YouTube

SISTEM JAVNEGA ALARMIRANJA

     
foto: arhiv URSZR

Alarmiranje prebivalstva je organizirano kot enoten sistem javnega alarmiranja, ki je podprt z avtonomnim informacijsko- komunikacijskim sistemom za vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ga organizira tako, da je sistem mogoče upravljati in z njim alarmirati prebivalstvo na lokalni, regijski ali državni ravni.

Za alarmiranje so zadolženi Center za obveščanje Republike Slovenije, regijski centri za obveščanje, pristojne službe v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah ter gasilske organizacije.

Za alarmiranje zaposlenih in okoliškega prebivalstva so zadolžene tudi pristojne službe v tistih gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi (nafto in njene derivate, energetske pline) ter opravljajo dejavnost, ki predstavlja nevarnost za nesrečo, ki lahko ogrozi okoliško prebivalstvo. Takšne organizacije morajo skladno s predpisi zgraditi alarmne naprave in jih povezati v sistem javnega alarmiranja.


Zasnova sistema javnega alarmiranja

Zasnova sistema javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji je hierarhična in obsega tri nivoje: Alarmi

Zgradba sistema javnega alarmiranja

Sistem javnega alarmiranja je sestavljen iz podsistemov. Sestavi deli mobilnega sistema so avtomatska opazovalnica, mobilna elektronska sirena in semafor.

Sistem javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji je v fazi prenove. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je dolžna na osnovi novele Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami postopoma prenoviti ter prevzeti sistem javnega alarmiranja na lokalnem nivoju. Izvzete so le alarmne naprave, za katere morajo skrbeti gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.

Prenova poteka skladno s študijo prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju, ki jo je v ta namen leta 2006 na javnem razpisu naročila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Študija vključuje tudi študijo slišnosti siren. V njej so določena območja slišnosti posameznih siren. Skladno z omenjeno študijo moramo prenoviti in prevzeti 1.496 siren ter vzpostaviti sistem za nadzor siren. V letih 2006–2010 smo prenovili 620 siren in vzpostavili približno 2/3 sistema za nadzor siren.


   
foto: arhiv URSZR