Facebook
Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje
Strani za otroke

Organizacijska sestava Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR)

ORGANIZACIJSKE ENOTE

VODJE

TELEFON
TELEFAKS
E-POŠTA

     
GENERALNI DIREKTOR URSZR Darko But (01) 471 33 22
(01) 471 33 20
e-pošta: urszr@urszr.si
Namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel (01) 471 25 05
(01) 471 33 20
e-pošta: branko.dervodel@urszr.si
Tajnica generalnega direktorja URSZR Bojana Šubelj (01) 471 33 22
(01) 471 33 20
e-pošta: bojana.subelj@urszr.si
Predstavnica za stike z javnostjo URSZR Vesna Marčič (01) 471 19 29, GSM: 031 313 535
(01) 431 81 17
e-pošta: vesna.marcic@urszr.si
     
SEKTOR ZA SISTEMSKO-ORGANIZACIJSKE IN PRAVNE ZADEVE Srečko Šestan (01) 471 33 05
(01) 431 81 17
e-pošta: srecko.sestan@urszr.si
SEKTOR ZA OPERATIVO Mag. Stanislav Lotrič (01) 471 32 40, GSM: 051 657 260
(01) 431 81 17
e-pošta: stane.lotric@urszr.si
SEKTOR ZA NAČRTOVANJE IN PREVENTIVO Mag. Mojca Zupan (01) 471 33 46
(01) 431 81 17
e-pošta: mojca.zupan@urszr.si
CENTER ZA OBVEŠČANJE RS Boštjan Tavčar (01) 471 32 61, (01) 471 32 62
(01) 471 32 81, (01) 471 32 82
e-pošta: cors@urszr.si
SLUŽBA ZA MEDNARODNE IN EVROPSKE ZADEVE Mag. Milena Dobnik Jeraj (01) 471 33 36
(01) 431 81 17
e-pošta: milena.dobnik.jeraj@urszr.si
SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE Andreja Novak (01) 471 33 06
(01) 431 81 17
e-pošta: andreja.novak@urszr.si
     
IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Janja Brulc (01) 479 64 01
(01) 286 20 32
e-pošta: janja.brulc@urszr.si
     
IZPOSTAVE URSZR

   
Brežice Zdenka Močnik (07)490 62 00
(07)499 00 28
e-pošta: zdenka.mocnik@urszr.si
Celje Silvester Šrimpf (03)493 47 03
(03)548 34 51
e-pošta: silvester.srimpf@urszr.si
Koper Mag. Zvezdan Božič (05)668 42 00
(05)668 43 22
e-pošta: zvezdan.bozic@urszr.si
Kranj Jernej Hudohmet (04)281 73 30
(04)238 18 59
e-pošta: jernej.hudohmet@urszr.si
Ljubljana Elza Majcen (01)471 32 88
(01)471 33 39
e-pošta: elza.majcen@urszr.si
Maribor Ivanka Grilanc (02)250 69 10
(02)250 69 01
e-pošta: ivanka.grilanc@urszr.si
Murska Sobota Martin Smodiš (02)535 22 01
(02)528 11 24
e-pošta: martin.smodis@urszr.si
Nova Gorica Mag. Samuel Kosmač (05)330 72 01
(05)330 72 24
e-pošta: samo.kosmac@urszr.si
Novo mesto Klemen Gorše (07)371 92 01
(07)332 23 14
e-pošta: klemen.gorse@urszr.si
Postojna Franc Šajn (05)728 02 08
(05)726 48 44
e-pošta: franc.sajn@urszr.si
Ptuj Dragomir Murko (02)771 34 61
(02)779 62 51
e-pošta: dragomir.murko@urszr.si
Slovenj Gradec Alan Matijevič (02)882 62 30
(02)884 11 91
e-pošta: alan.matijevic@urszr.si
Trbovlje Boštjan Breznikar (03)562 92 38
(03)563 22 20
e-pošta: bostjan.breznikar@urszr.si