Facebook
Twitter
YouTube

OPAZOVALNA OMREŽJA

Sistem za opazovanje SMOK

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zgradila sistem za spremljanje opazovalnega omrežja, t. i. sistem SMOK (Sistem Monitoringa Opozarjanja in Kontrole), ki deluje na podlagi opazovanja in napovedi.

V sistem SMOK so vključena naslednja omrežja:


MONITORING VODA


POŽARNA OGROŽENOST


ZEMELJSKI PLAZOVI
Intranet: http://smok.urszr.mors.si/
Internet: http://smok.sos112.si/


Sistem za spremljanje podatkov o radioaktivnem sevanju na območju Nuklearne elektrarne Krško

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ima povezavo z neodvisnim sistemom za spremljanje podatkov o radioaktivnem sevanju na področju območja nuklearke v Krškem, za katerega skrbi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Sistem poleg meritev radioaktivnosti beleži temperaturo, količino padavin ter moč in smer vetra na različnih višinah.