Facebook
Twitter
YouTube

SISTEM OPAZOVANJA, OBVEŠČANJA IN ALARMIRANJA

   
foto: arhiv URSZR

Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja je namenjen zgodnjemu odkrivanju in spremljanju nevarnosti, ki pretijo zaradi naravnih in drugih nesreč, obveščanju in alarmiranju ljudi ter izvajanju in vodenju zaščite, reševanja in pomoči.


Glavne naloge so:


V sistem so vključeni:


Center za obveščanje Republike Slovenije in regijski centri za obveščanje delujejo neprekinjeno 24 ur dnevno vse dni v tednu.

Regijski centri za obveščanje sprejemajo, obdelujejo in prenašajo klice v sili na številko 112. Aktivirajo gasilce, službe nujne medicinske pomoči in druge reševalne službe ter obveščajo pristojne inšpekcijske službe. Centri za obveščanje zagotavljajo informacijsko in komunikacijsko podporo vodenju zaščite, reševanja in pomoči.

Prek centrov za obveščanje se državnim organom in medijem javnega obveščanja prenašajo tudi zahteve, pozivi, razglasi, pojasnila in napotki ob alarmih ter druga nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč.

Center za obveščanje Republike Slovenije prek opazovalnih omrežij spremlja dogajanje v okolju, koordinira reševanja v primeru večjih naravnih in drugih nesreč ter aktivira državne enote, pripravlja tudi dnevne informativne biltene in statistične podatke o nesrečah in reševanjih ter je nacionalna kontaktna točka za izmenjavo podatkov s sorodnimi centri in organizacijami v evropski zvezi in drugih državah.


   
foto: arhiv URSZR