Facebook
Twitter
YouTube

Leto 2017

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 27. in 28. aprilom 2017

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 27. in 28. aprilom 2017 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Posavske, Severnoprimorske, Vzhodno Štajerske, Zahodno Štajerske in Zasavske regije, ki v 51 občinah skupno znaša 56.255.565,80 evra in jo je 31. avgusta 2017 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda:


Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic mraza 21. in 22. aprila 2017 na prizadetih območjih Slovenije

Vlada Republike Slovenije je 30. novembra 2017 potrdila končno oceno škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic mraza 21. in 22. aprila 2017 na prizadetih območjih Slovenije, ki znaša 46.837.600,60 evra in jo je 26. 10. 2017 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.


Končna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2017

Vlada Republike Slovenije je potrdila končno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2017 na prizadetih območjih Slovenije, ki znaša 65.266.506,00 evra.