Facebook
Twitter
YouTube

Leto 2016

Ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z viharnim vetrom in poplavami med 25. in 27. junijem 2016

Vlada Republike Slovenije se je 17. 11. 2016 seznanila z oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z viharnim vetrom in poplavami med 25. in 27. 6. 2016 na območju Koroške, Notranjske, Podravske, Posavske, Prekmurske in Zahodno Štajerske regije. Le-ta v 24 občinah znaša 13.299.839,19 evra in jo je 19. 9. 2016 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda:


Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic mraza in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016

Vlada Republike Slovenije je 13. 12. 2016 potrdila končno oceno škode na kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic mraza in snega v obdobju od 25. do 30. 4. 2016 na prizadetih območjih Slovenije, ki znaša 43.988.099,54 evra in jo je verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda:


Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic mraza in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016

Vlada Republike Slovenije je 13. 12. 2016 potrdila končno oceno škode na kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic mraza in snega v obdobju od 25. do 30. 4. 2016 na prizadetih območjih Slovenije, ki znaša 43.988.099,54 evra in jo je verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda:


Ocena neposredne škode zaradi posledic neurja s poplavami 29. avgusta 2016

Vlada Republike Slovenije se je 22. 12. 2016 seznanila z oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami 29. 8. 2016 na območju Koroške, Ljubljanske, Vzhodno Štajerske, Zahodno Štajerske in Zasavske regije, ki v 16 občinah skupno znaša 24.892.885,46 evra in jo je 2. 12. 2016 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska končne ocene neposredne škode znaša škoda: