Facebook
Twitter
YouTube

Leto 2014

Ocena neposredne škode zaradi posledic poplav med 6. in 14. novembrom 2014

Vlada Republike Slovenije se je 18. 3. 2015 seznanila z oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 6. in 14. novembrom 2014 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Vzhodno Štajerske, Zahodno Štajerske in Zasavske regije, ki znaša 22.272.930,25 evra brez DDV in jo je 9. 1. 2015 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda:


Ocena neposredne škode zaradi posledic poplav med 21. In 24. oktobrom 2014

Vlada Republike Slovenije se je 5.2.2015 seznanila z oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 21. in 24. oktobrom 2014 na območju Gorenjske, Ljubljanske, Severno Primorske, Vzhodno Štajerske, Zahodno Štajerske in Zasavske regije, ki znaša 50.342.873,56 evra brez DDV in jo je 18. 12. 2014 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda:


Ocena neposredne škode zaradi posledic poplav med 12. in 16. 9. 2014

Vlada Republike Slovenije se je na 12. redni seji 4. 12. 2014 seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 12. in 16. septembrom 2014 na območju Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Podravske, Pomurske, Posavske, Vzhodno Štajerske, Zahodno Štajerske in Zasavske regije, ki znaša 153.895.925,71 evra (brez DDV) in jo je 13. 11. 2014 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda:


Ocena neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. 1. in 27. 2. 2014

Vlada Republike Slovenije se je 28. 3. 2014 seznanila s Končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 na območju Gorenjske, Koroške, Notranjske, Ljubljanske, Podravske, Posavske, Severno Primorske, Vzhodno Štajerske, Zahodno Štajerske in Zasavske regije, ki znaša 429.415.980,17 evra brez DDV, in jo je 24. 3. 2014 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska končne ocene neposredne škode znaša škoda: