Facebook
Twitter
YouTube

Leto 2011

Neurja s točo v letu 2011, ki so povzročila škodo na stvareh, niso presegla 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna v omenjenem letu (2.498.592,69 eurov), tako da ni bil dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.