Facebook
Twitter
YouTube

Leto 2010

1. Neurja z močnim vetrom in točo 3. in 6. avgusta 2010

Nastala je škoda v višini 3.317.996,35 eurov. Delna škoda na stavbah je znašala 112.433,23 eurov, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 944.168,54 eurov in škoda na vodotokih 2.261.394,58 eurov.

Škodo na stvareh je prijavilo 380 oškodovancev v 8 občinah.


2. Poplave med 16. in 20. septembrom 2010

Poplave so povzročile škodo na stvareh na območju 12 regij: Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Posavske, Severno Primorske, Vzhodno Štajerske, Zahodno Štajerske in Zasavske regije v skupni višini 54.523.912,75 eurov.

Škoda v gospodarstvu je znašala 23.427.113,00 eurov, škoda na kulturni dediščini 2.010.00,00 eurov, škoda na državnih cestah 16.438.053,38 in železnicah 2.939.385,68 eurov. Škoda na vodotokih, vodni infrastrukturi in spremljajočih objektih je znašala 12.576.380,49 eurov.

Skupaj je bilo škode za 220.914.845,30 eurov.