Facebook
Twitter
YouTube

Leto 2009

1. Neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 16. junija 2009

Ocena škode je znašala 3.397.837,88 eurov. Škoda na porušenih stavbah in delna škoda na stavbah je znašala 2.666.307,71 eurov, škoda na gradbenih inženirskih objektih (lokalne ceste, gozdne ceste itd.) pa 731.530,17 eurov.

Škodo na stvareh je prijavilo 2.454 oškodovancev v 30 občinah. Oddanih je bilo 2.454 obrazcev.


2. Neurja z deževjem 9. in 10. julija 2009

Delna škoda na stavbah je znašala 312.298,50 eurov, škoda na gradbenih inženirskih objektih (lokalne ceste, gozdne ceste itd.) je bila ocenjena na 1.731.640,85 eurov. Škoda na vodotokih je znašala 3.826.703,02 eurov. Skupna škode je znašala 5.870.642,37 eurov.

Škodo na stvareh je prijavilo 244 oškodovancev v 8 občinah.


3. Neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 4. avgusta 2009

Skupna škoda je znašala 7.557.690,22 eurov. Škoda na kmetijskih zemljiščih je znašala 2.947.159,53 eurov, škoda na uničenih stavbah 282.758,62 eurov, delna škoda na stavbah 1.299.962,90 eurov, škoda na gradbenih inženirskih objektih (lokalne ceste, gozdne ceste itd.) pa 3.027.809,17 eurov.

Škodo na stvareh je prijavilo 1.883 oškodovancev v 42 občinah.