Facebook
Twitter
YouTube

Leto 2018

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018

Vlada Republike Slovenije se je 18. oktobra 2018 seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018 na območju Koroške, Podravske, Pomurske in Vzhodnoštajerske regije, ki jo je verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah in v 40 občinah škoda skupno znaša 6.005.405,97 evra. Od skupnega zneska neposredne škode znaša:

Končna ocena škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 2018

Vlada Republike Slovenije se je 8. novembra 2018 seznanila s končno oceno škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 2018 na območju Dolenjske, Podravja, Pomurja in Zahodnoštajerske regije, ki jo je verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah ter v 40 občinah škoda skupno znaša 13.319.664,77 evra. Od skupnega zneska neposredne škode znaša:

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018

Vlada Republike Slovenije se je 14. februarja 2019 seznanila s končno oceno škode na stvareh zaradi posledic neurja z vetrom in dežjem ter poplavami 13. julija 2018 na območju treh občin Ljubljanske regije,in ene občin v Zasavju, ki jo je predhodno verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Škoda skupno znaša 4.519.916,41 evra, od skupnega zneska neposredne škode znaša:

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018

Vlada Republike Slovenije se je 7. februarja 2019 seznanila s končno oceno škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Severno primorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije. Škoda v 71 občinah skupno znaša 49.808.388,48 evra in jo je verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.. Od skupnega zneska neposredne škode znaša: