Facebook
Twitter
YouTube

Leto 2008

1. Neurja z močnim vetrom in točo 13. in 14. julija 2008

Škodo na stvareh je utrpelo 4.231 oškodovancev v 49 občinah v skupni višini 21.827.205,39 eurov.

Neposredna škoda v gozdovih je znašala 7.080.098,78 eurov, škoda na porušenih stavbah in delna škoda na stavbah 10.416.280,50 eurov, škoda na gradbenih inženirskih objektih pa je bila ocenjena na 4.330.826,11 eurov.

Regije, ki so utrpele škodo:

Št.
Naziv
Skupno
Obrazec 1
Obrazec 3
Obrazec 4
Obrazec 5
Št. vlog
Št. vlog
Št. vlog
Št. vlog
Št. vlog
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
1
Gorenjska regija
39
 
 
1
38
529.810,21
 
 
65.584,68
464.225,53
2
Koroška regija
13
2
 
2
9
30.892,76
10.644,25
 
4.405,21
15.843,30
3
Ljubljanska regija
938
275
 
575
88
7.179.966,83
4.163.625,15
 
2.786.228,36
230.113,32
4
Podravska regija
219
 
 
10
209
534.893,30
 
 
22.238,81
512.654,49
5
Pomurska regija
868
 
6
680
182
1.957.013,21
 
35.423,51
1.578.970,03
342.619,67
6
Severno primorska regija
431
 
 
405
26
3.467.666,25
 
 
3.338.461,29
129.204,96
7
Vzhodno štajerska regija
1008
 
 
819
189
2.347.114,16
 
 
2.115.735,08
231.379,08
8
Zahodno štajerska regija
589
103
8
110
368
5.493.054,73
2.905.829,38
81.814,44
333.231,45
2.172.179,46
9
Zasavska regija
126
 
 
47
79
286.793,94
 
 
54.187,64
232.606,30
 
 
4.321
380
14
2.649
1.188
21.827.205,39
7.080.098,78
117.237,95
10.416.280,50
4.330.826,11


2. Neurja s točo 8. avgusta 2008

Škodo na stvareh, ki jo predstavlja delna škoda na stavbah, je prijavilo 899 oškodovancev v treh občinah v skupni višini 3.039.311,96 eurov.

Regije, ki so utrpele škodo:

Št.
Naziv
Skupno
Obrazec 4
Št. vlog
Št. vlog
Škoda
Škoda
1
Ljubljanska regija
172
172
361.216,69
361.216,69
2
Notranjska regija
727
727
2.678.095,27
2.678.095,27
 
 
899
899
3.039.311,96
3.039.311,96


3. Neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008

Škodo na stvareh je prijavilo 22.586 oškodovancev v 61 občinah v skupni višini 57.587.898,44 eurov.

Neposredna škoda na kmetijskih zemljiščih in gozdovih je znašala 1.965.086,89 eurov, škoda na porušenih stavbah in delna škoda na stavbah 52.772.183,57 eurov, škoda na gradbenih inženirskih objektih (lokalne ceste, gozdne ceste itd.) pa 2.850.628,01 eurov.

Regije, ki so utrpele škodo:

Št.
Naziv regije
Skupno
Obrazec 1
Obrazec 3
Obrazec 4
Obrazec 5
Št. vlog
Št. vlog
Št. vlog
Št. vlog
Št. vlog
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
Škoda
1
Dolenjska regija
145
0
0
45
100
215.283,15
0,00
0,00
38.458,96
176.824,19
2
Ljubljanska regija
24
9
0
0
15
213.729,13
21.647,29
0,00
0,00
192.081,84
3
Podravska regija
13705
0
0
13.517
188
39.023.733,98
0,00
0,00
38.428.703,28
595.030,70
4
Pomurska regija
3745
0
0
3.638
107
6.894.979,46
0,00
0,00
6.675.613,81
219.365,65
5
Posavska regija
508
84
0
298
125
2.536.357,61
833.561,00
0,00
1.189.333,40
513.463,21
6
Vzhodno štajerska regija
1.506
0
2
1.308
196
2.912.438,38
0,00
70.725,03
2.606.182,36
235.530,99
7
Zahodno štajerska regija
2.954
183
45
2.595
131
5.791.376,76
1.109.878,60
367.823,68
3.395.343,05
918.331,43
 
 
22.586
57.587.898,44
276
1.965.086,89
47
438.548,71
21.401
52.333.634,86
862
2.850.628,01