Facebook
Twitter
YouTube

Delovni dokumenti

Delovni dokumenti Format
Postopkovnik za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah
Poslovnik o delu regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah
Katalog za vrednotenje gradbenih objektov 1. del
Katalog za vrednotenje gradbenih objektov 2. del
Povprečni pridelki po Upravnih enotah
Organigram poteka ocenjevanja škod