Facebook
Twitter
YouTube

Statistika intervencij in uničevanja

   
foto: arhiv URSZR

Statistika intervencij

Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi posredujejo skoraj vsak dan. Statistika za obdobje 2005-2017 kaže, da pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS opravijo v povprečju več kot eno intervencijo na dan (1,12) in na dan odstranijo 17,84 kosov teh sredstev v skupni teži 24,39 kilograma. V preteklih trinajstih letih so pripadniki izvedli 5336 intervencij ter odstranili 115.723,50 kilograma neeksplodiranih ubojnih sredstev. Največ intervencij je spomladi, ko se začnejo gradbena dela in kmetovanje, pri katerih ljudje največkrat naletijo na neeksplodirana sredstva.


   
foto: arhiv URSZR


Število intervencij leta 2017

Oddelek DE NUS Število intervencij Število kosov Skupna teža v kg
DE Notranjska, Postojna 49 387 592,24
DE Osrednjeslovenska, Ljubljana 68 699 259,70
DE Gorenjska, Kranj 11 0 0
DE Dolenjska, Novo mesto 41 56 242,80
DE Zahodnoštajerska, Celje 30 529 122,49
DE Vzhodnoštajerska, Maribor 32 388 875,55
DE Severnoprimorska, Nova Gorica 256 1235 5594,80
Točka odlaganja: morje 2 2 1785,00
Državna enota - skupaj 494 3299 9474,26   

   
Dvig morske mine iz Strunjanskega zaliva 13. junija 2014, foto: DE NUS, Jakob Oražem


Letna statistika za obdobje 2005-2017


Leto Število intervencij na dan Število kosov na dan Teža v kg na dan
2005 390
1,1
12.949
35,5
9559,27
26,2
2006 329
0,9
12.029
33,0
11.354,10
31,1
2007 373
1,0
3597
9,9
6840,90
18,7
2008 364
0,9
4738
13,0
5938,61
16,3
2009 363
0,9
10.748
29,6
9184,79
25,2
2010 400
1,1
6110
16,7
10.049,00
27,5
2011 373
1,0
4244
11,7
9670,00
26,5
2012 406
1,1
5101
14,0
5577,03
15,3
2013 426
1,2
3961
10,8
7830,11
21,4
2014 485
1,3
8690
23,8
14.543,76
39,8
2015 477
1,3
7439
20,4
8789,02
24,1
2016 456
1,3
1749
4,8
6948,65
19
2017 494
1,3
3299
9,0
9474,26
25,9
Skupaj 5336 84.654 115.723,50
Povprečje 1,12 17,84 24,39Statistika uničevanja


   
foto: arhiv URSZR

Med najbolj zahtevna opravila spada uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, zato je temu namenjeno največ pozornosti, tako pri usposabljanju pripadnikov kot pri nakupu osebne zaščitne opreme in drugih delovnih sredstev za varnost in zaščito okolja. Večino neeksplodiranih ubojnih sredstev pripadniki civilne zaščite nekajkrat na leto, ob obdobnem uničenju, odpeljejo in uničijo na poligonu. Če zaradi slabega stanja neeksplodiranih ubojnih sredstev premikanje ni mogoče oziroma bi bilo nevarno, pa jih uničijo na kraju najdbe.

   
foto: arhiv URSZR

Neeksplodirana ubojna sredstva se uničujejo na različne načine (tako na poligonu kot na kraju najdbe), in sicer z:


Število uničenj na kraju najdbe leta 2017


Oddelek DE NUS Število intervencij Število kosov Skupna teža v kg
DE Notranjska, Postojna 2 58 284,57
DE Osrednjeslovenska, Ljubljana 10 353 43,9
DE Gorenjska, Kranj 0 0 0
DE Dolenjska, Novo mesto 1 1 50
DE Zahodnoštajerska, Celje 1 14 28,71
DE Vzhodnoštajerska, Maribor 1 1 250
DE Severnoprimorska, Nova Gorica 11 288 2034,05
Državna enota - skupaj 26 715 2691,23