Facebook
Twitter
YouTube

Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

   
foto: arhiv URSZR

Državna enota Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) po vsej Sloveniji izvaja zaščitne ukrepe, med katere spadajo odkrivanje, identifikacija, odstranjevanje, prevoz, skladiščenje in uničevanje teh sredstev, pa tudi usposabljanje pripadnikov za to delo. V enoti je 32 prostovoljcev, ki so posebej izurjeni in izšolani pripadniki civilne zaščite, ki teh sredstev ne iščejo, temveč odstranjujejo tista, ki jih najdejo ljudje in najdbo sporočijo na številko 112. Na območjih, kjer iz zgodovinskih virov izhaja, da obstaja velika verjetnost onesnaženosti z NUS, pripadniki na podlagi vloge občana oziroma pravne osebe izvedejo pregled zemljišča z detektorji kovin ter morebitna odkrita NUS odstranijo in uničijo. Državna enota deluje pod vodstvom Uprave RS za zaščito in reševanje po vsej Sloveniji, organizirana pa je v šest oddelkov (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Celje, Nova Gorica, Postojna).


   
foto: arhiv URSZR

Glavne dejavnosti enote so:

  • odkrivanje neeksplodiranih ubojnih sredstev,
  • zavarovanje kraja najdbe,
  • identifikacija oziroma prepoznava sredstva,
  • odstranjevanje,
  • prevoz,
  • skladiščenje,
  • uničevanje (obdobno vsakih 90 dni) in
  • uničevanje na kraju najdbe.   
odkrivanje in zavarovanje

   
identifikacija in odstranjevanje

   
prevoz in uničevanje na kraju najdbe

   
skladiščenje in priprava na uničevanje

   
obdobno uničevanje

foto: arhiv URSZR

Pripadniki civilne zaščite, ki opravljajo te naloge, morajo izpolnjevati te zahteve:


Usposabljanje pripadnikov

   
foto: arhiv URSZR

Pripadniki se za te naloge usposabljajo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Usposabljanje je organizirano kot uvajalno, temeljno in dopolnilno. Teoretično znanje dopolnjujejo s praktičnim delom v dveh kabinetih, v katerih so za pouk na voljo šolski primerki neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so enaki kot sredstva, s katerimi se bodo po uspešno končanem usposabljanju srečevali pri intervencijah. Večina praktičnega usposabljanja pa je na poligonu 208 v bližini kraja Neverke pri Pivki.


Osveščanje prebivalcev

Zelo pomembno je, da so z nevarnostmi in posledicami nesreč z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi seznanjeni otroci. Že premik neeksplodiranega ubojnega sredstva lahko povzroči eksplozijo in hude telesne poškodbe (izgubo vida, sluha, raztrganine udov, hude notranje poškodbe in drugo), celo smrt. Pripadniki državne enote otroke pogosto seznanjajo z nevarnostmi in jim predstavljajo svoje delovanje.

   
foto: arhiv URSZR

Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi urejajo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in drugi predpisi.

   
foto: arhiv URSZR