Facebook
Twitter
YouTube

Pooblastilo za izvajanje usposabljanja reševalcev iz vode in oseb, usposobljenih za reševanje iz vode

Pravna podlaga

Pogoji za pridobitev pooblastila za izvajanje usposabljanja reševalcev iz vode in oseb, usposobljenih za reševanje iz vode so določeni v Pravilniku o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 103/11) in Pravilniku o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS; št. 11/09 in 45/12).


Kdo lahko izvaja usposabljanje

Usposabljanje po različnih programih lahko izvajajo izobraževalne organizacije, ki pridobijo pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma Izobraževalni center za zaščito in reševanje.


Vrste programov usposabljanja

Izobraževalne organizacije lahko usposabljajo po različnih programih, ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:


Kakšne pogoje je treba izpolnjevati za pridobitev pooblastila

Izvajalec usposabljanja mora:

Kakšne pogoje mora izpolnjevati predavatelj strokovno teoretičnih vsebin

Predavatelj teoretičnih vsebin in praktičnega pouka mora imeti:


Kakšne pogoje mora izpolnjevati inštruktor praktičnega pouka

Inštruktor praktičnega pouka mora imeti:


Veljavnost pooblastila

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.


Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje usposabljanja reševalcev iz vode

Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se lahko pošlje po pošti, faksu ali e-pošti.

Naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Faks: 01 431 81 17
E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.


Kakšna dokazila je treba predložiti

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev je treba predložiti:


Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem se navede:

IBAN: SI 56 0110 0100 0315 637
Sklic: SI 11 19127 7111002 00002019
Prejemnik: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Namen: plačilo upravne takse

Pri plačilu preko obrazca UPN se za kodo namena vnese GOVT, BIC banke prejemnika pa je BSLJSI2X.