Facebook
Twitter
YouTube

GRADIVA - strokovni izpit iz varstva pred požarom

Gradivo Format
Delno gradivo za pripravo na strokovni izpit iz varstva pred požarom
Oskrba z vodo za gašenje
Center za prenos znanj in tehnologij
Povzetek