Facebook
Twitter
YouTube

NEVARNE SNOVI


     
Državna vaja Velenje 2013, foto: Bruno Toič

Podatkovna zbirka nevarnih kemičnih snovi (NevSnov)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je skrbnik podatkovne zbirke nevarnih kemičnih snovi, v kateri je vpisanih 4.250 nevarnih snovi.

Zbirka je namenjena reševalcem, predvsem tistim, ki prvi pridejo na kraj nesreče, da jim pomaga pri posredovanju, in sicer skladno s t. i. določili PIRS - prepoznati, izolirati, rešiti in sanirati. V tej bazi podatkov so informacije, kako ravnati ob stiku z nevarno kemično snovjo in je javno dostopna na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje (NevSnov). Dnevno jo uporabljajo predvsem gasilci, ko posredujejo ob prometnih nesrečah, nesrečah v industrijskih objektih, ob požarih.