Facebook
Twitter
YouTube

Posvet IZDELAVA OCEN TVEGANJ ZA POSAMEZNE NESREČE, Ig, 25. september 2014

Predstavitve Format
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji
Srečko ŠESTAN, URSZR
Mehanizem Unije na področju civilne zaščite
mag. Milena DOBNIK JERAJ, URSZR
Državni načrt ZiR ob potresu
Romana ZEL, URSZR
Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
mag. Mojca ZUPAN, URSZR
Izdelava ocen tveganj za nesreče
Ingrid PAVLETIČ BORDON, Slavko ŠIPEC, URSZR
Terminski načrt izdelave ocene tveganj za nesreče
Slavko ŠIPEC, Ingrid PAVLETIČ BORDON, URSZR