Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKI NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

V regijskih načrtih se razčlenijo državni načrti zaščite in reševanja, lahko tudi v skupnih regijskih načrtih ali skupnih posameznih delih načrtov zaščite in reševanja, če tako odloči Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na predlog izpostave.

Regijski načrti zaščite in reševanja se skladno z ocenami ogroženosti in odločitvami Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje oziroma regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite izdelajo tudi za:
------------------------------
1Regijski načrti zaščite in reševanja za železniško nesrečo in prometno nesrečo na avtocestah in hitrih cestah z velikim številom poškodovanih se izdelajo kot enotni načrti za celotno državo, rešitve in dokumenti za njihovo izvajanje pa se prilagodijo razmeram in možnostim, ki jih imajo posamezne regije, čez katere potekajo železniške proge oziroma avtoceste in hitre ceste. Na enak način izdelajo načrte zaščite in reševanja tudi organizacije, ki upravljajo železniško in cestno prometno infrastrukturo.