Facebook
Twitter
YouTube

DRŽAVNI NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Državne načrte zaščite in reševanja izdela Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z ministrstvi in drugimi državnimi organi ter ustreznimi strokovnimi organizacijami za: