Facebook
Twitter
YouTube

NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

   
foto: arhiv URSZR


Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Načrti zaščite in reševanja, nosilci načrtovanja, vsebina, merila za izdelavo in način izdelave načrtov zaščite in reševanja ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja ob naravnih in drugih nesrečah se urejajo z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12).

Načrt temelji na:


Z načrtom se določijo:


Dodatki in priloge k načrtu so:


Kdo izdela temeljni načrt, načrt, del načrta ali načrtov oziroma dokumente za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov ter določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči


Načrte zaščite in reševanja izdelajo nosilci načrtovanja


Drugi dokumenti


Zaščitni ukrepi - priporočila