Facebook
Twitter
YouTube

Afriška prašičja kuga

Afriška prašičja kuga (APK) je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev. Bolezenski znaki so podobni kot pri klasični prašičji kugi. Bolezen ni nevarna za ljudi.

Bolezen se širi z neposrednim stikom med zdravimi in okuženimi prašiči. Bolezen s svojim ravnanjem širijo tudi ljudje, in sicer z nezadostnim čiščenjem in razkuževanjem po stiku z okuženimi živalmi, odmetavanjem ostankov hrane, ki vsebujejo meso okuženih živali, in krmljenjem prašičev s pomijami, ki vsebujejo meso okuženih živali. Prenos je možen z obleko, obutvijo, opremo, prevoznimi sredstvi in drugimi sredstvi, ki so bili v stiku z virusom.

Preprečevanje bolezni je bistvenega pomena, saj zdravljenja ni. Za preprečevanje širitve bolezni je pomembno izvajanje ukrepov ter upoštevanje priporočil in navodil Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Priporočila za rejce:

Priporočila za lovce: