Facebook
Twitter
YouTube

Aviarna influenca ali ptičja gripa

   
foto: arhiv URSZR


Aviarna influenca ali ptičja gripa je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Bolezen se med pticami prenaša kapljično, z medsebojnimi stiki med pticami, preko njihovih izločkov in preko okužene krme. Prenos je možen tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom. Prenos H5N8 in H5N5 s ptic na ljudi še ni bil ugotovljen.

Pomembno je, da imetniki perutnine dosledno upoštevajo sklepe Državnega središča za nadzor bolezni ter zadržujejo, krmijo in napajajo perutnino v zaprtih prostorih oziroma tako, da ne pride do stika s prostoživečimi pticami.

Za preprečevanje vnosa aviarne influence v rejo je zelo pomembno izvajanje biovarnostnih ukrepov:

Če najdete posamezne poginjene ptice, kot so vrabec, kos, sinica, ščinkavec in druge ptice pevke, na balkonu, vrtu ali dvorišču:

Če najdete večje poginule vodne ptice (kot so labod, galeb, raca in podobno) in ujede (kot so kanja, sokol, kragulj, postovka in podobno) ali večje število mrtvih ptic, se jih ne dotikajte. Obvestite pristojne službe – center za obveščanje na številko 112 ali veterinarsko službo.

Če se gibate na območjih, kjer se zadržujejo prostoživeče vodne ptice, še posebej na območjih, kjer je bil virus potrjen, lahko s čevlji, obleko ali prevoznimi sredstvi prenesete virus na domačo perutnino ali ptice v ujetništvu, za katere je virus H5N8 je zelo nevaren.

Več informacij: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.


Vir: Besedilo je pripravljeno na podlagi napotkov in priporočil objavljenih na: