Facebook
Twitter
YouTube

Varna uporaba pirotehničnih izdelkov

   
foto: arhiv URSZR

Med božičnimi in novoletnimi prazniki se poveča uporaba pirotehničnih izdelkov. Pri nepremišljeni, neprevidni in objestni uporabi lahko pride do telesnih poškodb in tudi do požara. Pokanje moti ljudi in živali.

Uporabo pirotehničnih izdelkov določa Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08, 19/15). Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. Teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in drugih zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih so javna zbiranja. Prepovedane so prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok.


Poskrbite za varnost

Pirotehnične izdelke uporabljajte po navodilih proizvajalca in skladno s predpisi.

Pirotehnične izdelke usmerite proč od ljudi in stavb. Uporabljajte jih na odprtem prostoru in jih ne sprožajte v bližini vnetljivih snovi.

Pirotehničnim izdelkom se ne približujte med njihovim delovanjem.

Ognjemeta, ki se ni popolnoma sprožil, nikoli ne prižigajte ponovno.

Ne izdelujte sami in ne predelujte pirotehničnih izdelkov.

Otroci naj ne prižigajo pirotehničnih izdelkov.

Ostanke pirotehničnih izdelkov namočite v vodo in jih šele nato ustrezno odvrzite.

Poskrbite za požarno varnost in bodite pripravljeni na morebitno gašenje.

Pirotehnične izdelke shranjujte v originalni zaprti embalaži. Shranjujte jih tako, da jih otroci ne bodo dosegli.

Pok, ki nastane ob sprožitvi pirotehničnih izdelkov, pomeni stres za živali. Priporočamo, da hišnih ljubljenčkov zunaj ne puščate samih.

Več informacij na spletni strani Policije.

Več informacij o izvajanju ognjemetov.


Vir: Besedilo je pripravljeno na podlagi določb predpisov, standardov, priporočil in drugih vsebin objavljenih na spletnih straneh ministrstev, služb, organizacij in podobno: