Facebook
Twitter
YouTube

Izpad električne energije


foto: arhiv URSZR

Izpad električne energije lahko povzročijo vremenske razmere (npr. žled, sneg, veter), naravne nesreče (npr. potresi, plazovi), preobremenjenost električnega omrežja, izpad elektrarn, delovni posegi na električni infrastrukturi in podobno. Motnja s preskrbo električne energije lahko prizadene ožje ali širše območje, lahko je kratkotrajna ali traja več dni.

Ob izpadu električne energije preverite, ali je do izpada prišlo le pri vas (mogoče je napaka le v vašem gospodinjstvu) ali so brez električne energije ostali tudi sosedje. Z električnimi napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Če lahko, jih izklopite. Ko se električna energija vrne, ne obremenjujte električnega omrežja in naprave vklapljajte postopoma.

Ob daljšem izpadu električne energije:

Zaradi motene oskrbe z električno energijo, ki lahko traja daljši čas, je priporočljivo, da v gospodinjstvu pripravite:

Ogrevanje:

Priprava hrane:

Razsvetljava:

Spremljanje informacij:

Generatorji električne energije (agregati):

Električno energijo lahko zagotavljajo generatorji električne energije (agregati). Pri njihovi uporabi upoštevajte navodila proizvajalca in poskrbite za varnost.

Ker gre za motorje z notranjim izgorevanjem, se pri njihovem delovanju sprošča ogljikov monoksid (CO). Smrtno nevarne koncentracije lahko nastanejo že po nekaj minutah, zato pri namestitvi generatorjev upoštevajte navodila proizvajalca. Poudariti pa velja:

Upoštevajte tudi:

Več napotkov za varnejše ravnanje z generatorji električne energije najdete v priporočilih, vodilu Elektrotehniške zveze Slovenije in priročniku o uporabi električnih naprav v gasilskih enotah.

Drugo: