Facebook
Twitter
YouTube

POŠKODBE IN PORUŠITEV VODNIH PREGRAD

Vodne pregrade so namenjene zaščiti pred škodljivim delovanjem vode, ob porušitvi pa bi predstavljale veliko nevarnost. Določena tveganja za poškodbe pregrad predstavljajo potresi, staranje in pomanjkljivo vzdrževanje, močno deževje oziroma visoke vode, nasilne porušitve (vojna, terorizem). Nastanejo lahko razpoke, pride do nenadzorovanega uhajanja vode, porušitve brežin. Materialno škodo in človeške žrtve lahko preprečimo s pravočasnim odkrivanjem poškodb in sprememb na pregradi in ob njej. Opazovanje in pravočasno odkrivanje poškodb je naloga upravljavcev in lastnikov takih objektov, pripomorejo pa lahko tudi ostali, ki živijo v bližini pregrad, ali pa se tam zadržujejo občasno (zaradi ribištva, kmečkih opravil, turizma, vzdrževanja brežin in podobno).

Če je ob nevarnosti izdano obvestilo o evakuaciji, ga je treba upoštevati in se umakniti na varno mesto, ki ga poplavni val ne doseže.

Če opazite katero od naštetih sprememb, pokličite številko za klic v sili 112:

- vidne poškodbe na pregradi (nasip, temeljna tla na zračni strani):

- vidne poškodbe na objektih (vtok v talni izpust, iztok iz talnega izpusta, prelivi):

- vidne poškodbe na opremi (zapornice, zaklopke ipd.):

- vidne poškodbe na brežinah akumulacije:

Vzroki za nasilno porušitev so teroristični napadi in vojna. Nevarnost lahko predstavljajo nenavadni predmeti, ki ne sodijo na pregrado ali njeno okolico (kovčki, torbe, paketi, neznani predmeti, eksplozivna sredstva ipd.), oboroženi posamezniki ali skupine, prisotnost gorečih predmetov, vozil in cistern, ki lahko eksplodirajo. Če jih opazite, pokličite policijo na 113 in se takoj oddaljite od objekta.

Nevarnost predstavljajo tudi:

Če opazite katero od naštetih sprememb, pokličite številko za klic v sili 112:

Na številko 112 pokličete tudi ob onesnaženju, do katerega lahko pride zaradi razlitja snovi iz cistern, prometnih nesreč, v katerih pride do razlitja goriva, uhajanja toksičnih snovi iz obratov, ki stojijo višje ob strugi, odvajanja odplak naravnost v strugo.

Pokazatelji onesnaženja so:

Vsebina je bila pripravljena na podlagi rezultatov razvojno raziskovalnega projekta Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega pomena v RS - VODPREG. Izvajalci projekta: Zavod za gradbeništvo Slovenije, IBE d. d., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Hidrotehnik, d. d. Ljubljana, 2012.