Facebook
Twitter
YouTube

VARNA UPORABA ELEKTRIČNIH GRELNIH BLAZIN IN ODEJ

Vedno več ljudi uporablja električne grelne blazine in odeje, ki omogočajo udobno preživljanje hladnejših dni in večerov ter sprostitev po naporu. Vendar previdno, saj lahko poškodovane električne grelne blazine in odeje ter njihova nepazljiva uporaba povzročijo tudi požar.

Električne grelne blazine in odeje uporabljajte skladno z navodili proizvajalca.

Ali je izdelek varen za uporabo, lahko preverite v sistemu RAPEX, kjer so objavljeni izdelki, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi lahko predstavljali nevarnost za potrošnike (nevarnost električnega udara, možnost nastanka požara ipd.). Več informacij: Rapex.

Električne grelne blazine in odeje redno pregledujte in vzdržujte. Če so blazine ali njeni deli poškodovani, jih ne uporabljajte. Potrebna popravila naj opravi le strokovno usposobljena oseba.

Na električen kabel ne postavljate težkih predmetov in pazite, da ga ne priprete z vrati. Električne grelne blazine in odeje in njene dele lahko poškodujejo tudi hišni ljubljenčki.

Pazite, da ne boste preobremenili vtičnic, saj lahko pride do pregrevanja, iskrenja, kratkega stika in tudi do požara.

Električne grelne blazine in odeje oddajajo toploto, zato jih ne postavljate v bližino izdelkov iz snovi, ki hitro zagorijo.

Kadar električnih grelnih blazin in odej ne uporabljate, jih izklopite.

Pred spanjem ali preden zapustite dom preverite, če ste električne grelne blazine in odeje izklopili. Če ste odsotni dalj časa, jih izklopite tudi iz električnega omrežja. Ravno tako jih izklopite, če se bliska ali grmi.

POMEMBNO!

Požara na električni napravi nikoli ne gasite z vodo. Če je mogoče, ob požaru najprej izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko.
Če je do požara že prišlo in niste v nevarnosti, poskušajte požar omejiti in pogasiti sami s priročnimi gasilnimi sredstvi ali z ustreznim gasilnikom.

Če ugotovite, da sami ne morete pogasiti požara, pokličite telefonsko številko 112 in povejte:


Vir: Besedilo je pripravljeno na podlagi napotkov in priporočil objavljenih na: