Facebook
Twitter
YouTube

NAPOTKI ZA RAVNANJE OB POŽARU V PREDORU

Zavedajte se, da ogenj in dim v predoru lahko ubijata. Če pride do požara v predoru, rešujemo svoje življenje, življenja drugih in ne vozila in tovora!

Povzeto po: DARS, zgibanka: Varno skozi predor, 2008

Podobno velja tudi, če vas požar vozila preseneti na viaduktu. Tudi v tem primeru je najbolje, da poskušate vozilo zapeljati do konca viadukta. Če to ni mogoče, vozilo ustavite ob skrajnem desnem robu vozišča in ga skušajte pogasiti. Če požara ne morete pogasiti, pokličite gasilce na telefonsko številko 112 in viadukt zapustite.

posodobljeno: marec 2015