Facebook
Twitter
YouTube

JAVLJALNIKI POŽARA IN JAVLJALNIKI OGLJIKOVEGA MONOKSIDA (OKSIDA)

Zakaj namestiti javljalnike?

Za večjo varnost pred požarom lahko namestite javljalnike požara. Njihova namestitev v stanovanju ali hiši ni zakonsko določena, je pa priporočljiva. Javljalnik požara vas obvesti o požaru in vam tako omogoči, da pravočasno zapustite stanovanje. Pravilno nameščen in vzdrževan javljalnik požara vam lahko reši življenje.

Javljalniki požara ne zaznajo ogljikovega monoksida, zato je priporočljivo, da namestite tudi javljalnike ogljikovega monoksida, ki vas opozorijo na njegovo nastajanje in kopičenje. Ogljikov monoksid je plin brez barve, vonja in okusa, zato ga s čutili ne zaznamo in je lahko smrtno nevaren. Nastane pri nepopolnem gorenju in pri delovanju bencinskih in dizelskih motorjev. Več: Ogljikov monoksid

Skladno s Pravilnikom o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/13 in 61/17 – GZ) je bilo treba javljalnike ogljikovega monoksida namestiti v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, najpozneje do 1. januarja 2017.


Izbira javljalnikov

Javljalniki se ločijo glede na to, kaj zaznavajo (dim, povišano temperaturo, ogljikov monoksid in podobno), na način napajanja (baterije, nezamenljive baterije, elektrika in podobno) in na način, kako opozorijo na nevarnost (za naglušne in gluhe so na voljo javljalniki, ki na nevarnost opozarjajo z utripajočo lučjo ali vibracijami).

Ob nakupu javljalnika preverite, ali so javljalniku priložena slovenska navodila za namestitev, uporabo in vzdrževanje in ali so na embalaži javljalnika navedeni podatki o proizvajalcu.

Pomembno je, da izberete javljalnik, ki ga je proizvajalec označil z oznako ťCEŤ in ob njej navedel tudi ustrezen evropski standard za tak proizvod. Če je to dimni javljalnik, mora biti naveden standard z oznako EN 14604, pri javljalniku ogljikovega monoksida pa standard z oznako EN 50291. Proizvajalec iz Slovenije bo standardu dodal oznako, ki dokazuje, da gre za slovensko izdajo evropskega standarda, to je predpona SIST pred oznako EN, pri proizvajalcu iz Nemčije pa je to predpona DIN. Če je proizvajalec iz katere druge države Evropske unije, bo navedena druga ustrezna predpona standarda.

Proizvajalci navadno namestijo oznako ťCEŤ na javljalnik in embalažo, standard, s katerim je javljalnik skladen, pa je navadno naveden na embalaži in v navodilih, ki jih mora proizvajalec priložiti takemu proizvodu.

Pri nakupu bodite pozorni tudi na podatek, ali gre za javljalnik, v katerem je vgrajena baterija, ki jo bo treba občasno zamenjati ali pa je v javljalniku vgrajena nezamenljiva baterija. Življenjska doba kakovostnih javljalnikov z nezamenljivo baterijo bi morala v normalnih obratovalnih razmerah trajati vsaj pet ali več let. Dobra lastnost javljalnikov z nezamenljivo baterijo je, da baterij ni treba menjavati, le občasno jih je treba preizkusiti skladno z navodili za uporabo.


Namestitev javljalnikov

Število javljalnikov je odvisno od velikosti hiše ali stanovanja in razporeditve prostorov. Če imate hišo z več nadstropji, namestite javljalnik požara v vsako nadstropje, tudi v klet. Javljalnike požara namestite skladno z navodili proizvajalca – priporoča se namestitev na sredino stropa. Namestite ga tako, da ga boste lahko slišali tudi med spanjem.

V bližini štedilnika, grelnih naprav, oken ali stropnega ventilatorja se lahko javljalnik požara sproži zaradi dviga pare ali toplote. V takem primeru ga je treba premestiti na ustreznejše mesto, nikoli pa ga ne smete izklopiti ali odstraniti baterij.

Javljalnike ogljikovega monoksida namestite v vsakem nadstropju in v prostorih, v katerih lahko ogljikov monoksid nastane (prostori s kamini, plinskimi grelniki in štedilniki, pečmi na drva in premog, kurilnice, kopalnice s plinskimi gorilniki, garaže, bližina dimnika itn.). V prostoru s kurilno napravo namestite javljalnik na strop ali 15 cm pod stropom na steno, v prostoru brez kurilne naprave pa v višino glave.

Javljalnik bo lahko učinkovito zaznal dim ali povečano koncentracijo nevarnega plina le, če je nameščen na primernem mestu. Primerna in neustrezna mesta za namestitev javljalnika morajo biti nazorno prikazana v navodilu proizvajalca.


Vzdrževanje javljalnikov

Javljalnike je treba redno čistiti, preizkušati in vzdrževati skladno z navodili proizvajalca. Ko javljalnik preizkušate, ga tudi očistite. Javljalnik preizkusite tudi po daljši odsotnosti (npr. ko se vrnete z dopusta).

Tehnična oprema javljalnikov, ki je namenjena zaznavanju dima ali nevarnega plina, je v ohišju javljalnika, zato je zelo pomembno, da so reže na ohišju, ki so namenjene temu, da lahko dim ali nevarni plin neovirano prodre do opreme za zaznavanje, pretočne in čiste.

Pri morebitnem beljenju stropov ali sten bodite pozorni, da ne pobelite tudi ohišja javljalnika, saj lahko tako zmanjšate pretočnost rež.

Nikoli ne odstranjujte baterij iz javljalnika, da bi jih uporabili v drugi napravi.


Sprožitev javljalnikov

Pomembno je, da poznate in ločite signale oziroma zvok, ki ga javljalnik oddaja, kadar se življenjska doba baterije izteka in ob okvari javljalnika, ter signal oziroma zvok, ki se sproži, kadar javljalnik zazna dim ali povečano koncentracijo nevarnega plina. Podatki o tem so navedeni v priloženih navodilih proizvajalca, splošno pa velja: - če javljalnik opozarja na prazno baterijo ali okvaro, oddaja posamične, zelo počasi ponavljajoče se piske (en, dva ali trije piski na minuto – odvisno od proizvajalca), - če je javljalnik zaznal dim ali povečano koncentracijo nevarnega plina, se sproži alarm v obliki hitro ponavljajočih se piskov, ki ustvarjajo stalen hrup z zvočno jakostjo približno 85 dB (v oddaljenosti treh metrov od javljalnika). To je primerljivo s hrupom, ki ga zaznate v bližini ceste ob mimo vozečem tovornjaku ali motornem kolesu.

Pomembno je, da vsi družinski člani poznajo zvok javljalnika.

Vsako sprožitev javljalnika ogljikovega monoksida je treba vzeti resno. Če se sproži, prezračite prostore in preverite, kje bi plin lahko nastajal. Če lahko, izklopite napravo, v kateri plin nastaja, in poskrbite, da jo pregleda pooblaščeni serviser. Ne uporabljajte odprtega ognja, ne prižigajte vžigalic, cigaret, luči in podobno. Zapustite prostor in poskrbite, da prostor zapustijo vse osebe in živali. V prostor se ne vračajte, dokler nevarnost ne mine.

Če pri sebi ali drugih opazite znake zastrupitve z ogljikovim monoksidom (glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, utrujenost, zmedenost, motnje vida, zanašanje pri hoji, zaspanost in podobno), takoj poiščite zdravniško pomoč.