Facebook
Twitter
YouTube

ŠTUDENTI IN POŽARNA VARNOST

Začetek študija na fakulteti za mnoge od vas predstavlja tudi odhod od doma in bivanje v študentskih domovih ali najemniških sobah. Soočiti se morate s samostojnim življenjem in sprejemanjem novih odgovornosti.

Ali ste kdaj pomislili, da lahko nepazljivost pri kuhanju, preobremenjene vtičnice, nepazljivo ravnanje z električnimi napravami, kajenje in nepravilna uporaba sveč povzročijo požar? Našteti dejavniki spadajo med najpogostejše vzroke za nastanek požara. Njegove posledice pa so lahko tragične - uničen dom, uničeno premoženje, poškodbe ljudi in tudi žrtve.

Sobe, v katerih bivate, so navadno majhne, v njih pa imate polno predmetov, ki jih zlahka zajame ogenj: knjige, zvezke, papir, škatle, oblačila, odeje, blazine, pohištvo ... Že z upoštevanjem preprostih nasvetov pa lahko pripomorete k boljši požarni varnosti in preprečite najhujše.

Kuhajte le tam, kjer je to dovoljeno. Nikoli ne kuhajte v sobi. Hrana, ki jo pripravljate, naj bo vedno pod nadzorom. Po končanem kuhanju vedno izklopite štedilnik in vse gospodinjske aparate. V bližini štedilnika ne shranjujte kuhinjskih krp, papirnatih brisač, papirnatih in plastičnih škatel ali drugih predmetov, saj jih lahko zajame ogenj.
Pomembno: gorečega olja ali alkohola nikoli ne gasite z vodo - posodo pokrijte s pokrovko in ugasnite štedilnik. Če zagori v pečici ali mikrovalovni pečici, jo izklopite in je ne odpirajte.

Kadar ne uporabljate gospodinjskih aparatov in drugih električnih naprav, jih izklopite. Uporabljajte le naprave, ki so izdelane skladno s standardi. Uporabljajte jih skladno z navodili proizvajalca in domskimi pravili. Če je kabel poškodovan, naprave ne uporabljajte. Ne preobremenjujte električnih vtičnic. Če vklopite v eno vtičnico preveč naprav (namizno lučko, radio, računalnik, telefonski polnilnik, televizor, kalorifer, električni radiator ...) ali uporabljate preveč električnih razdelilnikov in podaljškov, lahko pride do pregrevanja, iskrenja in kratkega stika, pa tudi do požara.

Če za gretje prostora uporabljate kaloriferje ali električne radiatorje, jih postavite stran od snovi, ki lahko hitro zagorijo. Na njih ne sušite perila in nanje ne odlagajte predmetov. Naprave izklopite, kadar jih ne uporabljate.

V študentskih domovih je kajenje prepovedano. Tudi če živite v najemniški sobi, nikoli ne kadite v sobi ali celo v postelji. Kajenje je zdravju škodljivo. Če se kajenju v nobenem primeru ne morete odpovedati, kadite zunaj. Uporabljajte negorljive pepelnike in vsebino pred praznjenjem navlažite. Če organizirate zabavo in gostje kadijo, določite varno mesto za kajenje in zagotovite dovolj negorljivih pepelnikov, ki jih pogosto praznite. Po končani zabavi preglejte odeje, blazine, kavče in koše za odpadke, če so morebiti med njimi tleči ogorki.

Svečke pričarajo romantično vzdušje. Namestite jih v negorljiv svečnik ali drugo primerno posodo, ki jo postavite na trdno, ravno in negorljivo površino. Gorečih sveč ne postavljajte na prepih ali v bližino gorljivih snovi (zaves, papirja ipd.). Sveče naj nikoli ne gorijo brez nadzora - ko zapustite sobo, sveče vedno ugasnite. Če zmanjka elektrike, uporabite baterijsko svetilko, ne sveč.

Pomembno je tudi, da poskrbite, da so hodniki, vrata in stopnišča vedno prehodni. Na evakuacijsko pot in izhode ne postavljajte omar, škatel in drugih predmetov, ki bi zožili poti in ob požaru onemogočili prehod.

Priporočamo, da se ob vselitvi v študentski dom seznanite z ukrepi varstva pred požarom in načini ravnanja v primeru požara. Ukrepi so določeni v požarnem redu, katerega izvleček mora biti izobešen na vidnem mestu (prepoznate ga po rdečem robu), prav tako mora biti izobešen tudi načrt evakuacije. To je grafični prikaz objekta, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. Na njem so vrisani položaj posamezne sobe, točka nahajanja, evakuacijska pot in zbirno mesto, mesta, kjer so nameščene naprave, oprema in sredstva za gašenje, ter položaj ročnih javljalnikov požara. Oglejte si načrt in poti evakuacije.

Prostori v študentskih domovih so opremljeni z napravami za zgodnje odkrivanje in javljanje požara ter sredstvi za gašenje. Te naprave vam lahko rešijo življenje, zato jih ne poškodujte in njihove uporabe ne zlorabljajte.

Če zaznate ogenj ali dim, aktivirajte javljalnik požara ter o nevarnosti obvestite druge stanovalce (trkajte na vrata in kličite ogenj).
Če niste v smrtni nevarnosti, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar s sredstvi, ki so na voljo. Pri tem lahko uporabite odejo iz ustreznega materiala, gasilnik ali vodo. Vendar previdno! Z vodo nikoli ne gasite gorečega olja, alkohola ali požara na električni napeljavi.

Če ugotovite, da sami ne morete pogasiti požara, pokličite telefonsko številko 112 in povejte:

Ob izbruhu požara se morate vprašati, ali lahko varno zapustite stavbo - to je evakuacija, ali pa je mogoče bolje, da ostanete, kjer ste. Vedno pa velja: ostanite mirni, odzivajte se preudarno!

Pravilno ravnanje ob evakuaciji:

Če stavbe ne morete zapustiti:

Vir: Besedilo je pripravljeno na podlagi napotkov in priporočil objavljenih na: