Facebook
Twitter
YouTube

JEKLENKE Z UTEKOČINJENIM NAFTNIM PLINOM

Uporabo in shranjevanje jeklenk v gospodinjstvu določa Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91, 114/04). Pri uporabi, namestitvi in vzdrževanju jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom upoštevajte tudi navodila, ki so priložena ob nakupu.

Navodila za shranjevanje:

Jeklenk ne smete shranjevati:

Menjava jeklenk

Ob menjavi jeklenke ravnajte po navodilih proizvajalca. Med menjavo ne kadite in preprečite dostop odprtega plamena. Ob menjavi vsakokrat zamenjajte tesnilo in po potrebi zamenjajte dovodno cev. Če plina dalj časa ne uporabljate (npr. ko greste na dopust), zaprite ventil na jeklenki.

Uhajanje plina

Če ventil ne tesni dobro in plin uhaja, obstaja velika nevarnost za nastanek požara in eksplozije. Če zaznate, da uhaja plin:

Tudi električna iskra lahko povzroči požar in eksplozijo, zato v prostoru, kjer uhaja plin: